Entrevista de Judit i Holofernes


    1 Holofernes va dir a Judit:
—Estigues tranquil·la, dona, no tinguis por. Jo no he fet mai cap mal a ningú que desitgi servir Nabucodonosor, el rei de tota la terra.
2 I si el teu poble que viu en aquestes muntanyes no m’hagués menyspreat, jo no hauria aixecat la llança contra ells. Ells mateixos s’ho han buscat. 3 Però digues-me: per què t’has escapat de l’enemic i et passes a nosaltres? Sàpigues que això et salvarà! Estigues tranquil·la. Continuaràs amb vida aquesta nit i per sempre. 4 Ningú no et farà cap mal. Tothom et tractarà bé, com són tractats els súbdits del meu senyor, el rei Nabucodonosor.
    5 Judit va respondre:
—Acull les paraules de la teva esclava; permet que la teva serventa parli a la teva presència. No diré al meu senyor res de fals aquesta nit.
6 Si segueixes els consells de la teva serventa, Déu durà a bon terme el que vol fer mitjançant la teva persona; els teus plans, senyor meu, no fracassaran. 7 T’ho juro per la vida i per l’imperi de Nabucodonosor, rei de tota la terra, que t’ha enviat perquè tothom estigui al seu lloc; així, gràcies a tu, no solament el serviran els homes, sinó que fins i tot els animals feréstecs, el bestiar i els ocells del cel viuran, en virtut del teu poder, a les ordres de Nabucodonosor i de tots els qui l’envolten. 8 ¿Qui no ha sentit parlar de la teva competència i de la teva habilitat? Arreu de la terra s’ha estès la fama que tu ets l’únic de tot l’imperi realment bo, capacitat pels teus coneixements i admirat per les teves batalles.
    9 »Pel que fa al discurs que Aquior va pronunciar en el teu consell, sàpigues que l’hem sentit dels seus mateixos llavis; uns homes de Betúlia el van salvar i ell els ha explicat tot el que va dir davant teu. 10 Amo i senyor, no passis per alt les seves paraules; al contrari, tingues-les ben presents perquè són certes. El nostre poble no pot ser castigat, l’espasa no té poder contra ells si no pequen contra el seu Déu. 11 Per això mateix, ara et dic, senyor meu, que tu no cauràs en el fracàs o en la impotència. Aviat la mort caurà sobre aquell poble, perquè el pecat els té atrapats, aquell pecat que provoca la indignació del seu Déu sempre que el cometen. 12 Com que els manquen queviures i l’aigua escasseja, han decidit immolar tot el seu bestiar i consumir tots aquells aliments que Déu els prohibeix en la seva Llei. 13 Han decidit també consumir les primícies del blat i el delme de l’oli i del vi, aliments consagrats que la gent del poble no té dret ni a tocar, perquè són reservats als sacerdots que oficien davant el nostre Déu a Jerusalem. 14 Els habitants de Betúlia, sabent que els de Jerusalem ja no observen aquestes lleis, hi han enviat uns representants per obtenir del consell dels ancians la dispensa per a no observar-les tampoc ells. 15 I ben segur que el mateix dia que els arribi la dispensa i en facin ús, Déu els posarà a les teves mans i els destruiràs. 16 Per això quan jo, la teva esclava, ho he sabut, he fugit d’enmig d’ells. Déu m’ha enviat a realitzar amb tu unes gestes que ompliran d’estupor arreu de la terra tots els qui en sentin parlar. 17 Perquè jo, la teva esclava, soc una dona piadosa que dono culte nit i dia al Déu del cel. Ara, senyor meu, em quedaré al teu costat, però cada nit sortiré cap al torrent per pregar a Déu. Ell em dirà quan els de Betúlia hauran comès aquests pecats. 18 Vindré a fer-t’ho saber. Llavors tu podràs sortir amb tot el teu exèrcit i ningú d’ells no et podrà resistir. 19 Jo et guiaré per dintre de Judea fins que arribis a les portes de Jerusalem. Jo posaré el teu setial al bell mig de la ciutat, i tu els guiaràs com ovelles sense pastor. Ni els gossos no grunyiran al teu davant. Tot això m’ha estat dit i anunciat, i ho sé per endavant. I he estat enviada a comunicar-t’ho.
    20 Les paraules de Judit van agradar a Holofernes i a tots els seus oficials. Meravellats de tanta saviesa, deien:
    21 —Enlloc del món no trobareu una dona com aquesta: bonica de cara i assenyada en el parlar.
    22 Holofernes li va dir:
—Déu ha fet bé d’enviar-te precedint el teu poble, per donar força al nostre braç i destruir els qui han menyspreat el meu senyor.
23 La teva figura encisa i parles amb encert. Si els teus fets responen a les teves paraules, el teu Déu serà el meu Déu. Viuràs al palau del rei Nabucodonosor i la teva anomenada s’estendrà arreu de la terra.