Purificació de Jerusalem


    1 Aquell dia brollarà una font per a purificar els pecats i les impureses dels descendents de David i dels habitants de Jerusalem.
    2 Això diu el Senyor de l’univers: «Aquell dia suprimiré del país els noms dels ídols i ningú no els tornarà a invocar. També n’extirparé els profetes moguts per l’esperit d’impuresa. 3 I si encara hi ha algú que es posa a fer de profeta, el seu pare i la seva mare li diran: “Has de morir, perquè has proclamat mentides en nom del Senyor.” Aleshores els mateixos pares que el van engendrar el traspassaran mentre ell profetitza. 4 Aquell dia els profetes s’avergonyiran de les seves visions mentre profetitzin; no es tornaran a posar el seu mantell fet de pèl i no enganyaran la gent. 5 I cada un dirà: “Jo no soc pas un profeta. Jo he treballat la terra des de jove per compte d’altri.” 6 I quan li preguntin per les ferides que té als braços, ell respondrà que se les va fer a casa dels seus amics.»

Renovació de l’aliança


    7 Això diu el Senyor de l’univers: «Desvetlla’t, espasa, contra el meu pastor, el meu amic valent: colpeix el pastor, i les ovelles es dispersaran. La meva mà ferirà fins i tot els petits del ramat.»
    8 Això diu el Senyor: «Dos terços dels habitants del país seran exterminats i només en quedarà un terç. 9 Jo refinaré i purificaré aquests supervivents com l’or i la plata que es passen pel foc. Llavors m’invocaran i jo els escoltaré. Els diré: “Vosaltres sou el meu poble”, i ells respondran: “El Senyor és el nostre Déu.”»