El territori de les set tribus


    1 »Aquests són els noms de les tribus amb els seus territoris:
»El territori de Dan estarà situat a l’extrem nord, al llarg del camí d’Hetlon, Lebó-Hamat i Hassar-Enon, amb la frontera de Damasc al nord, al costat d’Hamat. El territori s’estendrà des del límit oriental fins al mar.

    2 »El territori d’Aser s’estendrà al llarg de la frontera de Dan, des del límit oriental fins al mar.
    3 »El territori de Neftalí, al llarg de la frontera d’Aser, des del límit oriental fins al mar.
    4 »El territori de Manassès, al llarg de la frontera de Neftalí, des del límit oriental fins al mar.
    5 »El territori d’Efraïm, al llarg de la frontera de Manassès, des del límit oriental fins al mar.
    6 »El territori de Rubèn, al llarg de la frontera d’Efraïm, des del límit oriental fins al mar.
    7 »El territori de Judà, al llarg de la frontera de Rubèn, des del límit oriental fins al mar.

La part del Senyor


    8 »Seguint la frontera de Judà, des del límit oriental fins al mar, hi haurà la part que reservareu com a consagrada al Senyor. Tindrà una amplada de vint-i-cinc mil vares i una llargada igual que la de les altres tribus. Al mig d’aquest territori hi haurà el temple.
    9 »La part que reservareu com a consagrada al Senyor farà vint-i-cinc mil vares de llargada per vint mil d’amplada. 10 La part sagrada d’aquest territori que correspondrà als sacerdots farà vint-i-cinc mil vares, tant al costat nord com al costat sud; l’amplada de la part oriental serà de deu mil vares, i la de la part occidental també serà de deu mil. Al mig hi haurà el temple del Senyor. 11 La part sagrada serà dels sacerdots descendents de Sadoc, que es van mantenir fidels al meu culte i no es van esgarriar amb els altres israelites, com ho feren els levites. 12 Els correspondrà, doncs, una part del territori més sant del país, reservat com a part consagrada al Senyor, tocant a la part dels levites. 13 El territori dels levites serà com el dels sacerdots. Tots dos faran vint-i-cinc mil vares de llargada per deu mil d’amplada. 14 No podran vendre ni permutar ni traspassar res d’aquesta part principal del país, perquè és consagrada al Senyor.

El territori de la ciutat


    15 »L’espai que resta de cinc mil vares d’amplada per vint-i-cinc mil de llargada no serà territori sagrat, ja que serà destinat a la ciutat per a habitatges i pastura. En el centre hi haurà la ciutat; 16 formarà un quadrat de quatre mil cinc-centes vares de costat. 17 Tot al volt dels quatre costats de la ciutat hi haurà un pasturatge que tindrà dues-centes cinquanta vares. 18 A llevant i a ponent de la ciutat, paral·lelament al territori consagrat, hi haurà un terreny de deu mil vares de llargada. Les seves collites serviran per a alimentar els treballadors de la ciutat. 19 Els qui treballin a la ciutat, sigui quina sigui la tribu d’Israel a què pertanyin, conrearan aquest terreny.
    20 »La part del territori reservat forma un quadrat de vint-i-cinc mil vares de costat, comprenent-hi la quarta part que és el territori de la ciutat.

El territori del sobirà


    21 »La resta de territori, a banda i banda de la part consagrada i de la que pertany a la ciutat, serà del sobirà. S’estendrà cap a l’est des del límit de les vint-i-cinc mil vares del territori consagrat i del territori de la ciutat fins a la frontera oriental, i cap a l’oest, des del límit de les vint-i-cinc mil vares fins a la frontera del mar. La part del sobirà serà, doncs, igual a les altres. Al centre hi haurà el territori consagrat i el santuari del temple.
    22 »Exceptuant el territori dels levites i el de la ciutat, enclavats enmig del territori del sobirà, tota l’extensió compresa entre la part de Judà i la de Benjamí serà del sobirà.

El territori de les cinc tribus


    23 »Per a la resta de les tribus:
»El territori de Benjamí s’estendrà des del límit oriental fins al mar.

    24 »El territori de Simeó s’estendrà al llarg de la frontera de Benjamí, des del límit oriental fins al mar.
    25 »El territori d’Issacar, al llarg de la frontera de Simeó, des del límit oriental fins al mar.
    26 »El territori de Zabuló, al llarg de la frontera d’Issacar, des del límit oriental fins al mar.
    27 »El territori de Gad, al llarg de la frontera de Zabuló, des del límit oriental fins al mar.
    28 »La frontera sud de Gad coincidirà amb la frontera sud del país. S’estendrà des de Tamar, per l’oasi de Meribà de Cadeix, i, seguint el torrent, fins al mar Mediterrani.
    29 »Aquest és el país que assignareu en heretat a les tribus d’Israel. Aquests seran els seus territoris. Ho dic jo, el Senyor Déu.

Les dotze portes de Jerusalem


    30-31 »Aquestes seran les sortides de la ciutat. Cada una portarà el nom d’una tribu d’Israel. El mur del costat nord, de quatre mil cinc-centes vares, tindrà tres portes: la de Rubèn, la de Judà i la de Leví. 32 El mur del costat de llevant, de quatre mil cinc-centes vares, tindrà també tres portes: la de Josep, la de Benjamí i la de Dan. 33 El mur del costat sud, de quatre mil cinc-centes vares, tindrà igualment tres portes: la de Simeó, la d’Issacar i la de Zabuló. 34 El mur del costat de ponent, de quatre mil cinc-centes vares, tindrà també tres portes: la de Gad, la d’Aser i la de Neftalí. 35 El perímetre total de la ciutat serà de divuit mil vares.
»El nom de la ciutat serà des d’ara: “El Senyor és allí.”