Responsabilitat personal


    1 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    2 —Per què aneu propagant aquesta dita per la terra d’Israel:
»“Els pares menjaven raïm verd,
i als fills se’ls esmussen les dents”?

    3 »Jo, el Senyor Déu, afirmo, tan cert com visc, que a Israel no repetireu més aquesta dita. 4 Totes les vides humanes són meves, tant la del pare com la del fill. Totes dues són meves. Només el qui pequi morirà.
    5 »L’home just viu rectament i obra el bé. 6 No pren part en els àpats idolàtrics que se celebren dalt de les muntanyes ni posa la seva confiança en els ídols repugnants del poble d’Israel. No deshonra la dona d’un altre ni s’acosta a la seva quan té la menstruació. 7 No oprimeix ningú, restitueix les penyores als deutors i no roba mai res. Comparteix amb el famolenc els seus aliments i dona vestits al qui no en té. 8 Presta sense usura i sense cobrar interessos, defuig de fer-se còmplice de la injustícia i dona sentències justes en els plets, 9 segueix els meus preceptes, observa els meus decrets i els posa realment en pràctica. Aquest home just certament viurà. Ho dic jo, el Senyor Déu.
    10 »Però si aquest home té un fill violent i sanguinari que comet alguna de les coses prohibides, 11 que no es comporta com ell, sinó que pren part en els àpats idolàtrics que se celebren dalt de les muntanyes, deshonra la dona d’un altre, 12 oprimeix els pobres i els indigents, roba, no restitueix les penyores als deutors, posa la confiança en els ídols repugnants, cosa abominable, 13 presta a usura i cobra interessos, aquest fill no viurà pas: certament morirà, perquè ha comès totes aquestes abominacions i ell mateix serà responsable de la seva mort.
    14 »Ara bé, si aquest fill violent té, ell mateix, un fill que veu tots els pecats comesos pel seu pare, però no segueix el seu exemple, 15 no pren part en els àpats idolàtrics que se celebren dalt de les muntanyes, ni posa la seva confiança en els ídols repugnants del poble d’Israel, no deshonra la dona d’un altre, 16 no oprimeix ningú, no reté les penyores als deutors ni roba mai res, comparteix amb el famolenc els seus aliments i dona vestits al qui no en té, 17 defuig de perjudicar l’indigent i no cobra interessos d’usurer, compleix els meus decrets i segueix els meus preceptes, aleshores aquell fill no morirà per les culpes del seu pare, sinó que viurà. 18 Però el seu pare, que oprimia, robava al seu germà i feia el que no és bo enmig del poble, morirà per la seva pròpia culpa.
    19 »I si vosaltres pregunteu per què el fill no es carrega la culpa del seu pare, jo responc: Perquè el fill viu rectament i obra el bé, observa tots els meus preceptes i els posa en pràctica; per això ell viurà. 20 Només el qui pequi morirà. El fill no es carregarà les culpes del pare, ni el pare les del fill. L’home just collirà els fruits de la seva bondat, i l’injust els de la seva maldat.
    21 »Però si el malvat s’aparta de tots els pecats que cometia, si observa tots els meus preceptes, viu rectament i obra el bé, no morirà pas, sinó que viurà. 22 No li tindré en compte cap de les infidelitats que havia comès, sinó el bé que ha fet, i viurà. 23 ¿Us penseu que desitjo la mort del malvat? De cap manera. Jo, el Senyor Déu, us ho asseguro: el que jo vull és que abandoni els mals camins i que visqui.
    24 »En canvi, si el just deixava d’obrar el bé i cometia les culpes i les accions abominables que comet el malvat, ¿us penseu que viurà? No li tindré en compte el bé que havia fet: morirà per la seva infidelitat i pels pecats que haurà comès.

Els camins del Senyor


    25 »Vosaltres dieu: “La manera d’obrar del Senyor no va ben encaminada.” Escolta’m bé, poble d’Israel: Quina manera d’obrar va desencaminada, la meva o la vostra? 26 Si el just deixa de fer el bé, comet el mal i mor, mor per culpa del mal que ha comès. 27 Però si el malvat deixa de cometre el mal, viu rectament i obra el bé, salvarà la vida. 28 Si reconeix les seves infidelitats i se’n converteix, no morirà pas, sinó que viurà. 29 I el poble d’Israel encara dirà que la manera d’obrar del Senyor és desencaminada! ¿Que no és encertada la meva manera d’obrar, poble d’Israel? El que no és encertat és com obreu vosaltres!
    30 »Per tant, poble d’Israel, jo jutjaré a cada un segons la seva conducta. Us ho dic jo, el Senyor Déu. Convertiu-vos i aparteu-vos de totes les infidelitats, si no voleu que les vostres culpes us facin caure de nou. 31 Desfeu-vos de totes les vostres infidelitats, renoveu el vostre cor i el vostre esperit. Poble d’Israel, per què hauríeu de morir? 32 Jo no desitjo la mort de ningú. Convertiu-vos i viviu! Us ho dic jo, el Senyor Déu.