Tresors de la saviesa


    1 Fill meu, fes cas del que et dic,
fica’t al cap els meus preceptes:

    2 para l’orella a la saviesa,
obre el cor al seny;

    3 fes venir la intel·ligència,
crida la sensatesa;

    4 desitja-les com el diner,
recerca-les com un tresor.

    5 Llavors sabràs venerar el Senyor,
arribaràs a conèixer el que Déu vol,

    6 perquè només el Senyor dona saviesa,
d’ell brollen seny i enteniment.

    7 Ell reserva l’èxit als homes íntegres:
protegeix els qui viuen honradament,

    8 vetlla els camins dels justos,
guarda els passos dels fidels.

    9 Llavors comprendràs que una vida justa i recta,
una vida honrada, encamina a la felicitat;

    10 la saviesa et posseirà
i gaudiràs del coneixement.

    11 Et protegirà la prudència,
la intel·ligència et guardarà;

    12 elles et salvaran del mal camí
i de l’home de parla enganyosa,

    13 que abandona el camí dret
tot perdent-se fosca enllà:

    14 es rabeja fent el mal,
s’alegra amb la dolenteria;

    15 és de jeia traïdora,
de capteniment fingit.

    16 La saviesa t’arrencarà també de la dona seductora,
de la dona d’altri que mareja amb afalacs:

    17 ha abandonat el marit de quan era jove,
ha oblidat l’aliança amb el seu Déu.

    18 La seva casa porta a la mort,
el seu rastre, al país de les ombres.

    19 Qui l’acompanya no retorna,
no troba el camí de la vida.

    20 Segueix, doncs, la bona ruta,
fressa les vies dels justos.

    21 Perquè els rectes habitaran el país
i els honrats podran quedar-s’hi,

    22 mentre que els malvats en seran exclosos
i els infidels seran arrencats de la terra.