(110)


De tot cor enalteixo el Senyor


    1 Al·leluia!

Àlef

1
De tot cor enalteixo el Senyor,

Bet

1
amb els justos davant el poble.

Guímel


    2 Les obres del Senyor són grans:

Dàlet

2
qui les estima les contempla.

He


    3 És plena d’honor i majestat la seva gesta,

Vau

3
la seva bondat dura per sempre.

Zain


    4 El Senyor, compassiu i benigne,

Het

4
deixà un memorial dels seus prodigis.

Tet


    5 Recordant-se per sempre del seu pacte,

Iod

5
va donar un aliment als qui el veneren.

Caf


    6 Va mostrar al poble el seu obrar poderós

Làmed

6
repartint-los la terra dels nadius.

Mem


    7 La seva acció és irrevocable i és justa,

Nun

7
les seves decisions són fermes,

Sàmec


    8 incommovibles per sempre més,

Ain

8
establertes fidelment i amb rectitud.

Pe


    9 Disposà de redimir el seu poble,

Sade

9
deixà establert el seu pacte per sempre.

Cof

9
El seu nom és sant i venerable.

Reix


    10 Venerar el Senyor és primícia de saviesa,

Xin

10
són molt prudents els qui el veneren.

Tau

10
La lloança del Senyor dura per sempre.