Senyor, sobirà nostre


    1 Per al mestre de cor: a la tonada de «Haguitit». Salm del recull de David.

    2 Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!
En el cel tens posada la teva majestat.

    3 Amb la paraula dels infants i dels nadons
has assentat els fonaments d’un baluard
contra els teus adversaris,
per fer callar el rebel i l’enemic.

    4 Quan miro el cel que han creat les teves mans,
la lluna i els estels que hi has posat,

    5 jo em dic: «Què és l’home, perquè te’n recordis?
Què és un mortal, perquè el tinguis present?»

    6 Gairebé l’has igualat als àngels,
l’has coronat de glòria i dignitat,

    7 has fet que dominés la teva creació,
tot ho has posat sota els seus peus:

    8 ramades de vedells i d’ovelles,
fins i tot els animals de la selva,

    9 l’ocell que va pel cel i els peixos de la mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.

    10 Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!