Vuitena visió: els quatre carros


    1 En una altra visió vaig veure quatre carros que sortien d’entre les dues muntanyes de bronze. 2 El primer carro duia cavalls rojos; el segon, cavalls negres; 3 el tercer, cavalls blancs, i el quart, cavalls clapats i grisos. 4 Vaig preguntar a l’àngel que parlava amb mi:
—Qui són aquests, senyor meu?

    5 L’àngel em va respondre:
—Són els quatre vents que surten de la presència del Senyor de tota la terra.
6 El carro amb cavalls negres surt cap al nord, els cavalls blancs el segueixen, i els clapats van cap al sud. 7 Els cavalls grisos han demanat d’anar a recórrer la terra. El Senyor els ha dit: “Aneu a recórrer la terra.” I ells ho han fet així.
    8 Aleshores el Senyor em va cridar i va parlar amb mi. Em digué:
—Mira, els qui van cap al nord faran reposar el meu esperit sobre els deportats al país del nord.

Coronació dels dos ungits


    9 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    10 —El dia que hagis de recollir les ofrenes dels repatriats, d’Heldai, Tobià i Jedaià, ves tu mateix a casa de Joixià, fill de Sefanià, on resideixen d’ençà que han tornat de Babilònia. 11 Pren la seva plata i el seu or, fes-ne una corona, posa-la al cap del gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, 12 i digues-li:
»“Això anuncia el Senyor de l’univers:
Vet aquí un home que es diu Germen;
gràcies a ell, tot germinarà,
ell reconstruirà el temple del Senyor.

    13 Ben cert, reconstruirà el temple del Senyor,
es vestirà de majestat
i s’asseurà al tron per governar.
També el sacerdot seurà en el seu tron,
i entre tots dos hi haurà pau i concòrdia.

    14 La corona estarà al temple del Senyor,
com a memorial en honor d’Hélem, de Tobià i de Jedaià
i com a memorial de la generositat del fill de Sefanià.”

    15 Els qui són lluny vindran per reconstruir el temple del Senyor, i llavors reconeixereu que el Senyor de l’univers m’ha enviat a vosaltres. Tot això es complirà si escolteu la veu del Senyor, el vostre Déu.