Les dones de Samaria


    1 Escolteu aquestes paraules,
dames de la muntanya de Samaria,
vaques de Basan que oprimiu els febles
i maltracteu els pobres,
vosaltres que dieu als marits:
«Porteu vi, que volem beure!»

    2 Doncs bé, el Senyor Déu us jura això per la seva santedat:
«Vindran dies
que us agafaran amb garfis
i se us enduran, fins a l’última de totes,
com peixos pescats amb l’ham.

    3 Passant per les bretxes de la muralla,
sortireu l’una rere l’altra
i us llançaran a l’Armon.
Ho dic jo, el Senyor.»

Contra un culte purament formal


    4 «Veniu, israelites, a Betel i rebel·leu-vos contra mi!
Aneu a Guilgal i rebel·leu-vos encara més!
Oferiu sacrificis cada matí
i, cada tres dies, pagueu els delmes!

    5 Cremeu víctimes d’acció de gràcies, acompanyant-les de pa sense llevat,
i anuncieu a grans crits les ofrenes voluntàries,
ja que és això el que us agrada!
Ho dic jo, el Senyor Déu.»

No hi ha conversió


    6 «Soc jo qui us treu el menjar de la boca
en totes les vostres ciutats
i faig que manqui el pa
en tots els vostres pobles;
però vosaltres no retorneu a mi.
Ho dic jo, el Senyor.

    7 Soc jo qui us ha privat de la pluja
tres mesos abans de la collita.
Jo he fet ploure sobre una ciutat
però no sobre una altra.
Un camp s’ha amarat d’aigua,
i un altre, sense pluja, s’ha assecat.

    8 La gent de dues o tres ciutats
busquen una ciutat on hi hagi aigua
i no poden saciar la set;
però vosaltres no retorneu a mi.
Ho dic jo, el Senyor.

    9 He enviat secades i malures als vostres sembrats,
la llagosta ha devorat
molts dels vostres fruiterars,
vinyes, olivars i figueres;
però vosaltres no retorneu a mi.
Ho dic jo, el Senyor.

    10 Us he enviat una pesta,
com la que vaig enviar a Egipte.
He fet morir en el combat els vostres joves
i han capturat els vostres cavalls.
En els vostres campaments
us he fet sentir la fortor dels cadàvers;
però vosaltres no retorneu a mi.
Ho dic jo, el Senyor.

    11 Us he destruït
com vaig destruir Sodoma i Gomorra,
heu quedat com un tió arrencat del foc;
però vosaltres no retorneu a mi.
Ho dic jo, el Senyor.

    12 Per això, Israel,
ara veuràs com et tractaré,
ara veuràs el que t’espera.
Israel, prepara’t a trobar-te amb el teu Déu!»

    13 Ell ha fet les muntanyes i ha creat el vent,
explica als homes quins són els seus designis,
fa sortir l’albada de dins les tenebres,
camina sobre les altures del món:
«Senyor, Déu de l’univers»
és el seu nom.