Osees i la muller infidel


    1 El Senyor em va dir:
—Ves encara, i estima una dona estimada pel seu marit i adúltera. Estima-la com el Senyor estima la gent d’Israel, tot i que ells van amb altres déus i es deleixen per pastissos de panses.

    2 Jo la vaig comprar per quinze peces de plata i dos-cents quilos d’ordi. 3 I li vaig dir:
—Durant molt de temps viuràs amb mi, sense prostituir-te ni donar-te a cap home. I jo tampoc no em donaré a tu.

    4 »Perquè també la gent d’Israel viurà molt de temps sense rei ni governants, sense sacrificis ni pilars sagrats, sense efods ni terafim. 5 Després d’això, els d’Israel tornaran a cercar el Senyor, el seu Déu, i el descendent de David, el seu rei. A la fi dels temps, acudiran amb reverència al Senyor i n’esperaran tota mena de bé.