Les lliçons de la història


    1 »Estima el Senyor, el teu Déu, i observa sempre tots els seus preceptes: els seus decrets, les seves prescripcions i els seus manaments. 2 No parlo als vostres fills, que no saben ni han vist com educa el Senyor, el vostre Déu. Sou vosaltres els qui avui heu de reconèixer la seva grandesa, la seva mà forta i el seu braç poderós: 3 els senyals i les gestes que va obrar a Egipte contra el faraó, rei d’Egipte, i contra tot el seu país; 4 heu vist allò que va fer a l’exèrcit egipci amb els seus carros de guerra i els seus cavalls, quan us perseguien i ell els ofegà dins el Mar Roig: el Senyor els ha fet desaparèixer fins al dia d’avui; 5 heu vist allò que va fer a favor vostre en el desert, fins que vau arribar en aquest lloc; 6 heu vist allò que va fer a Datan i Abiron, fills d’Eliab, de la tribu de Rubèn, quan, enmig de tot el poble d’Israel, la terra va obrir-se i els engolí amb les seves famílies, les seves tendes i tots els qui s’havien posat al costat d’ells. 7 Amb els vostres propis ulls vosaltres heu contemplat aquestes grans obres del Senyor.
    8 »Observeu, doncs, tots els manaments que avui us dono: només així sereu prou forts per a conquerir el país on esteu a punt d’entrar per prendre’n possessió. 9 Només així tindreu llarga vida en el país que el Senyor va prometre als vostres pares i als seus descendents: un país que regalima llet i mel.

El Senyor fa fèrtil la terra


    10 »El país on ara entres per prendre’n possessió no és com el país d’Egipte d’on heu sortit. Allà, un cop havies sembrat, aviaves l’aigua i regaves la terra, com es fa en un hort. 11 El país on esteu a punt d’entrar per prendre’n possessió és un país de muntanyes i de valls, regat per la pluja del cel. 12 El Senyor, el teu Déu, té cura d’aquest país i vetlla per ell, des que l’any comença fins que acaba.
    13 »Si escolteu i obeïu els manaments que jo us dono avui, si estimeu i adoreu el Senyor, el vostre Déu, amb tot el cor i amb tota l’ànima, 14 ell farà caure al seu temps la pluja sobre els vostres camps, a la tardor i a la primavera; així tindràs bones collites de blat, de vi i d’oli. 15 També farà créixer l’herba dels prats per al teu bestiar, i menjaràs fins a saciar-te.

Complir fidelment els manaments del Senyor


    16 »Guarda’t bé de deixar-te seduir: no us allunyeu del Senyor, no doneu culte a altres déus, no els adoreu. 17 Aleshores el Senyor s’irritaria contra vosaltres: tancaria el cel i no hi hauria més pluja, la terra no donaria més collites, i no trigaríeu a desaparèixer d’aquest país fèrtil que ell mateix us dona. 18 Graveu, doncs, en el vostre cor i en la vostra ànima les paraules dels meus manaments: lligueu-vos-les a la mà com un distintiu, porteu-les com una marca entre els ulls. 19 Ensenyeu-les als vostres fills; parla’n a casa i tot fent camí, quan te’n vagis al llit i quan et llevis. 20 Escriu-les als muntants de la porta de casa teva i dels portals de la ciutat. 21 Així, mentre el cel estigui sobre la terra, vosaltres i els vostres descendents tindreu llarga vida en el país que el Senyor va prometre als vostres pares.
    22 »Compliu fidelment tots aquests manaments que us dono: estimeu el Senyor, el vostre Déu, seguiu en tot els seus camins i sigueu-li fidels. 23 Llavors el Senyor expulsarà de davant vostre totes aquestes nacions més grans i poderoses que vosaltres. 24 Serà vostra tota la terra que els vostres peus trepitjaran. El vostre territori s’estendrà des del desert fins al Líban i des del riu Eufrates fins al mar Mediterrani. 25 Ningú no us podrà resistir. A tot arreu per on passareu, el Senyor, el vostre Déu, escamparà el pànic i el terror davant tots vosaltres, tal com us ha promès.
    26 »Mireu, avui us proposo d’escollir entre la benedicció i la maledicció: 27 la benedicció, si obeïu els manaments del Senyor, el vostre Déu, que avui us dono; 28 la maledicció, si els desobeïu i us aparteu del camí que avui us assenyalo, i seguiu altres déus que no havíeu conegut.
    29 »Tan bon punt el Senyor, el teu Déu, t’haurà fet entrar al país on vas per prendre’n possessió, pronunciaràs la benedicció des de la muntanya de Garizim i la maledicció des de la muntanya d’Ebal. 30 Aquestes dues muntanyes es troben a l’oest del Jordà, prop del camí de ponent, en el país dels cananeus que habiten a l’Arabà, enfront de Guilgal, vora les Alzines de Morè. 31 Aviat travessareu el Jordà per anar a prendre possessió del país que el Senyor, el vostre Déu, us dona. Serà propietat vostra, vosaltres hi habitareu. 32 Mireu, doncs, de posar en pràctica tots els decrets i totes les prescripcions que avui us proposo.