Actituds personals i comunitàries


    1 Persevereu en l’amor fratern. 2 No us oblideu de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, van acollir àngels. 3 Recordeu-vos dels presos com si fóssiu presos amb ells; recordeu-vos igualment dels qui són maltractats, pensant que també vosaltres teniu un cos. 4 Que tothom honori el matrimoni i guardi immaculada la vida conjugal: Déu judicarà els libidinosos i els adúlters. 5 Que l’amor al diner no inspiri la vostra conducta; acontenteu-vos amb el que teniu, ja que Déu mateix ha dit: No et deixaré, no t’abandonaré. 6 Així podrem dir amb tota confiança: El Senyor m’ajuda, res no em fa por; els homes, què em poden fer?

Un comportament autèntic


    7 Feu memòria dels vostres dirigents, que us van anunciar la paraula de Déu; considereu el resultat de la seva vida i imiteu la seva fe. 8 Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles. 9 No us deixeu arrossegar per doctrines complicades i estranyes: el cor ha de trobar la força en la gràcia de Déu i no en observances de menjars que no fan cap profit als qui les practiquen. 10 Nosaltres tenim un altar i, del sacrifici que s’hi ofereix, no tenen dret a menjar-ne els qui oficien en el tabernacle. 11 En efecte, el dia que el gran sacerdot porta la sang dels animals a l’interior del santuari per expiar el pecat, els cossos d’aquelles víctimes són completament cremats fora del campament. 12 Per això també Jesús, per santificar el poble amb la seva sang, va patir fora de la porta de la ciutat. 13 Sortim, doncs, a trobar-lo fora del campament, carregats amb el seu oprobi. 14 Perquè no tenim aquí la ciutat que durarà per sempre, sinó que busquem la que encara ha de venir. 15 Per Jesucrist, oferim contínuament a Déu un sacrifici d’acció de gràcies, és a dir, el fruit d’uns llavis que lloen el seu nom. 16 No us oblideu de fer el bé i de compartir allò que teniu: aquests són els sacrificis que agraden a Déu. 17 Obeïu els vostres dirigents i mostreu-vos-hi dòcils; ells vetllen constantment per la vostra ànima i n’hauran de donar compte. Mireu que puguin fer-ho amb goig i no pas lamentant-se; això no us seria profitós. 18 Pregueu per nosaltres: estem convençuts que la nostra consciència és recta, i en tota ocasió volem comportar-nos com cal. 19 Sobretot, us demano que pregueu perquè pugui retornar a vosaltres ben aviat.

Cloenda (13,20-25)

Pregària final


    20 Que el Déu de la pau, que ha fet pujar d’entre els morts Jesús, Senyor nostre, el gran pastor de les ovelles, gràcies a la sang d’una aliança eterna, 21 us perfeccioni amb tota mena de béns perquè pugueu complir la seva voluntat; i que ell mateix faci en nosaltres allò que li és plaent per mitjà de Jesucrist, al qual sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.

Tramesa de l’escrit


    22 Us prego, germans, que acolliu aquestes paraules d’exhortació. De fet, l’escrit que us trameto és breu. 23 Us faig saber que el nostre germà Timoteu ha estat posat en llibertat. Si arriba aviat, us vindré a veure juntament amb ell. 24 Saludeu tots els vostres dirigents i tot el poble sant. Us saluden els d’Itàlia.
    25 Que la gràcia sigui amb tots vosaltres.