1 Moisès, estimat de Déu i dels homes.
Sigui beneït el seu record!

    2 Déu li donà una glòria igual a la dels sants àngels
i el va fer tan poderós que feia terror als enemics d’Israel.

    3 Per les paraules de Moisès, Déu desencadenà prodigis;
el va fer gloriós davant de reis,
li donà els manaments per al seu poble
i li mostrà una part de la seva mateixa glòria.

    4 D’entre tots els homes, el Senyor el va escollir i el va consagrar,
perquè era un home fidel i dolç.

    5 Déu li va fer sentir la seva veu,
l’introduí al núvol espès,
i allà, cara a cara, li donà els manaments,
una Llei d’on provenen vida i coneixement.
Li manà que ensenyés als descendents de Jacob l’aliança,
les seves decisions a Israel.

Aaron


    6 Déu va elevar Aaron, germà de Moisès,
de la tribu de Leví, a una santedat semblant a la d’ell.

    7 L’instituí amb una llei perpètua,
l’establí com a sacerdot per al poble
i li donà el privilegi de portar bells ornaments
i de posar-se un vestit majestuós.

    8 El revestí amb una esplendor perfecta
i li conferí les insígnies del seu poder:
roba interior de lli, túnica i efod.

    9 Va posar-li un mantellet amb magranes
i molts picarols d’or tot al voltant,
que dringuessin quan caminés
i se sentís el dring a dins del temple,
com un memorial per als fills del seu poble.

    10 El Senyor donà a Aaron un vestit sagrat, brodat amb or
i teixit de porpra violeta i vermella,
obra d’un artista;
tenia un pectoral amb les sorts sagrades dels urim i tummim,
per a poder jutjar:

    11 era brodat amb fil escarlata,
un veritable treball d’artesà;
tenia pedres precioses gravades com es grava un segell,
encastades en muntura d’or,
autèntic treball d’orfebre;
portava una inscripció gravada
que recordava cada una de les tribus d’Israel.

    12 Damunt la cinta duia una diadema d’or,
que portava gravada aquesta inscripció: «Consagrat al Senyor.»
Era una insígnia d’honor, un treball magnífic.
Tots els ornaments eren un regal per als ulls.

    13 Mai, abans d’ell, no s’havien vist coses tan belles.
Mai un estrany no podrà vestir-se així;
tan sols, i per sempre, els fills d’Aaron i els seus descendents.

    14 Els sacrificis que oferia eren consumits en holocaust
dues vegades cada dia, perpètuament.

    15 Moisès l’investí sacerdot
ungint-lo amb l’oli sant.
Així quedà establerta per a Aaron i per als seus descendents
una aliança eterna, que durarà mentre duri el cel:
ells hauran d’oficiar davant el Senyor exercint el sacerdoci
i beneir el seu poble en nom d’ell.

    16 D’entre tots els homes, el Senyor escollí Aaron,
perquè presentés sobre l’altar
l’encens i el perfum de l’ofrena de memorial
i perquè fes el ritu d’expiació a favor del poble.

    17 Li donà el poder d’interpretar els manaments
i d’emetre sentències,
perquè ensenyés als descendents de Jacob el que Déu ha prescrit
i il·luminés Israel en la pràctica de la Llei.

    18 En el desert, moguts per l’enveja,
uns homes estranys a la seva família conspiraren contra ell.
Van ser els homes de Datan i Abiron
i els partidaris de Corè, tots plens d’ira i de furor.

    19 Però el Senyor ho veié, i no li va plaure;
i els exterminà en l’esclat de la seva fúria:
va fer contra ells el prodigi
de devorar-los amb la flama del seu foc.

    20 I el Senyor va fer més gran la glòria d’Aaron,
li concedí una herència especial:
li donà una part de les primícies dels fruits de la terra
i, sobretot, els assegurà pa en abundància.

    21 Perquè els sacerdots s’alimenten dels sacrificis oferts al Senyor;
el Senyor els ho va concedir, a Aaron i als seus descendents.

    22 En canvi, Aaron no té cap heretat a la terra del poble,
no posseeix cap porció enmig d’ells,
perquè el Senyor li va dir:
«Jo mateix soc la teva porció i la teva heretat.»

Pinhàs


    23 Pinhàs, fill d’Eleazar, és el tercer en glòria,
pel zel que va mostrar en el respecte al Senyor:
quan el poble es revoltà, ell va aguantar ferm,
amb un gran coratge i noblesa d’ànima,
i va obtenir que Israel fos perdonat.

    24 Per això Déu va fer amb ell una aliança de pau
i el designà cap del santuari i del seu poble.
D’aquesta manera, li fou concedit, a ell i als seus descendents,
de ser perpètuament grans sacerdots.

    25 Déu va fer també una aliança amb David,
fill de Jessè, de la tribu de Judà,
i li prometé que l’herència reial passaria d’un fill a un sol fill;
en canvi, l’herència d’Aaron passa a tota la seva descendència.

    26 Que el Senyor ompli els vostres cors de saviesa, fills d’Aaron,
perquè jutgeu el seu poble amb justícia,
i així no s’esvaeixi la seva prosperitat
ni la seva glòria per totes les generacions.