Posem a la teva disposició tota la Bíblia en Català
La BCI (Bíblia catalana, traducció interconfessional), la versió més moderna i acurada de la Bíblia en català, ara en una aplicació web que permet llegir, cercar i estudiar el text de la Paraula de Déu.
L’aplicació conté el text sencer de la Bíblia, tant de l’Antic Testament com del Nou Testament (inclosos els llibres deuterocanònics), es poden veure totes les notes explicatives de l’edició en paper.
L’aplicació permet cercar qualsevol text a partir de la citació.
Conté una completa eina de recerca per trobar tots els textos de la Bíblia on apareix una determinada paraula, o bé dues paraules, o una frase, etc. La cerca es pot fer en tota la Bíblia o en els llibres que se seleccionin.
Completa l’aplicació un ric vocabulari bíblic, amb una explicació dels principals termes i noms relacionats amb la Bíblia.
Tant en les notes com en el Vocabulari, les citacions bíbliques contenen enllaços que permeten llegir directament el text citat.
Aquesta nova versió incorpora el mapes de la edició en paper.