Salms - 148

Lloeu el Senyor des del cel

    1 Al·leluia! Lloeu el Senyor des del cel, lloeu-lo en les altures;
    2      lloeu-lo, tots els seus àngels,
lloeu-lo, tots els seus estols.

    3      Lloeu-lo, sol i lluna,
lloeu-lo, estrelles lluminoses;

    4      lloeu-lo, cel del cel
i les aigües de sobre el cel.
5

         Que lloïn el nom del Senyor:
a una ordre d’ell, tots foren creats.

    6      Els fa durar per sempre, eternament,
els imposà lleis que no traspassaran.
7

         Lloeu el Senyor des de la terra,
monstres marins i tots els oceans,

    8      llamps i pedra, neu i boira,
huracans, que compliu la seva paraula,

    9      muntanyes i tots els turons,
arbres fruiters i tots els cedres,

    10      feres i animals domèstics,
rèptils i ocells alats,

    11      reis de la terra i tots els pobles,
governants i jutges del món,

    12      nois i noies,
vells i joves.
13

         Que lloïn el nom del Senyor,
l’únic nom que excel·leix sobre tot altre.
La seva majestat domina cel i terra,

    14      i ha donat al seu poble un gran poder.

Càntic de lloança de tots els seus fidels,
dels fills d’Israel, el poble que li és proper.

Al·leluia!