Salms - 138

(137)

Et vull cantar a la presència dels àngels

    1 Del recull de David. T’enalteixo amb tot el cor, Senyor, et vull cantar a la presència dels àngels.
    2      Em prosterno davant el santuari
i dono gràcies al teu nom,
perquè estimes i ets fidel:
les teves paraules sobrepassen
la teva anomenada.

    3      Sempre que t’invocava, m’has escoltat,
has enfortit la meva ànima.
4

         Quan sentin, Senyor, les teves paraules,
tots els reis de la terra et lloaran

    5      i celebraran el teu obrar dient:
«Que n’és, de gran, la glòria del Senyor!

    6      El Senyor és excels, però esguarda els humils,
mentre que als altius, els coneix de lluny estant.»
7

         Si passo entre perills, em guardes la vida,
detures amb la mà el furor de l’enemic,
la teva dreta em salva.

    8      Que el Senyor continuï afavorint-me.
El teu amor, Senyor, perdura eternament:
no abandonis l’obra de les teves mans.