Salms - 117

(116)

Lloeu el Senyor, tots els pobles

    1 Lloeu el Senyor, tots els pobles; glorifiqueu-lo, totes les nacions. 2

         El seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor dura per sempre.

Al·leluia!