Salms - 113

    1 Al·leluia! Lloeu-lo, servents del Senyor, lloeu el nom del Senyor.
    2      Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.

    3      Des de la sortida del sol fins a la posta
sigui lloat el nom del Senyor.
4

         El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.

    5      Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron

    6      i des d’allí s’inclina per veure el cel i la terra. 7

         Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,

    8      per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.

    9      La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Al·leluia!