Salms - 99

(98)

El Senyor és rei, els pobles tremolen

    1 El Senyor és rei, els pobles tremolen. Seu en carrossa de querubins, la terra trontolla. 2

         El Senyor és gran a Sió,
és excels per damunt de tots els pobles.

    3      Que reconeguin el teu nom, gran i terrible:
«Ell és sant.»
4

         Rei potent que estimes la rectitud,
tu has posat els fonaments del dret;
has creat el dret i la justícia
en el poble de Jacob.
5

         Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
prosterneu-vos davant l’escambell dels seus peus:
«Ell és sant.»
6

         Moisès i Aaron entre els seus sacerdots,
Samuel entre els qui invocaven el seu nom;
invocaven el Senyor i ell els responia,

    7      els parlava en la columna de núvol.
Ells guardaven l’aliança
i els preceptes que els donava.
8

         Senyor, Déu nostre, tu els responies:
eres per a ells Déu de perdó,
tot i demanar-los comptes de les seves culpes.
9

         Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
prosterneu-vos davant la seva santa muntanya:
«És sant el Senyor, el nostre Déu.»