Salms - 67

(66)

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi

    1 Per al mestre de cor. Amb instruments de corda. Salm: càntic. 2

         Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la llum de la seva mirada. Pausa

    3      La terra coneixerà els teus designis
i tots els pobles veuran la salvació.
4

         Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que et lloïn tots els pobles alhora.
5

         Que s’alegrin els pobles i cridin de goig:
tu governes les nacions amb justícia
i guies els pobles de la terra. Pausa
6

         Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que et lloïn tots els pobles alhora.
7

         La terra ha donat el seu fruit;
que Déu, el nostre Déu, ens beneeixi.

    8      Que Déu ens beneeixi
i el venerin d’un cap a l’altre de la terra.