Salms - 25

(24)

A tu, Senyor, elevo la meva ànima

    1 Del recull de David. 1 A tu, Senyor, elevo la meva ànima.
    2      Déu meu, en tu confio: que no en tingui un desengany,
que els enemics no triomfin sobre mi.

    3      Els qui esperen en tu no s’enduran un desengany,
se l’enduran els qui t’abandonen per no res.
4

         Fes que conegui, Senyor, les teves rutes,
ensenya’m els teus camins.

    5      Encamina’m amb la teva veritat, instrueix-me,
perquè tu ets el Déu que em salves.
Espero en tu a cada moment.
6

         Recorda’t, Senyor, de la teva tendresa
i de l’amor que has guardat des de sempre.

    7      No et recordis de les meves faltes
ni dels pecats que he comès de jove;
recorda’t de mi pel teu amor,
per la teva bondat, Senyor.
8

         El Senyor, bondadós i recte,
mostra el bon camí als pecadors.

    9      Encamina els humils amb la seva justícia,
els ensenya el seu camí.
10

         El camí del Senyor és tot ell amor fidel
per als qui guarden el seu pacte d’aliança.

    11      Senyor, per amor del teu nom,
perdona la meva culpa, que és molt gran.
12

         Qui és l’home que venera el Senyor?
Ell li mostrarà el camí que ha de seguir.

    13      Cada nit reposarà feliç,
els seus descendents posseiran la terra.
14

         El Senyor es revela als qui el veneren,
els fa conèixer la seva aliança.

    15      Sempre tinc els ulls posats en el Senyor,
que allibera els meus peus del parany.
16

         Gira’t, apiada’t de mi,
que em trobo sol i desvalgut.

    17      Eixampla el meu cor oprimit,
treu-me de la meva aflicció.
18

         Mira que en sóc, d’infeliç i dissortat;
lleva’m tots els meus pecats.

    19      Mira si en tinc, d’enemics,
i com en són, de violents, els seus odis.
20

         Guarda la meva vida i allibera’m;
espero en tu, que no m’endugui un desengany.

    21      La rectitud i l’honradesa em salvaguarden,
perquè en tu tinc posada l’esperança.
22

         Déu meu, redimeix Israel
de tots els mals que l’afligeixen.