Salms - 14

(13)

Què pensen els insensats?

    1 Per al mestre de cor. Del recull de David. Pensen dintre seu els insensats: «Déu no és res.» Són corromputs, el seu obrar és detestable, no n’hi ha cap que faci el bé.
    2      El Senyor guaita des del cel i observa els homes,
per veure si n’hi ha cap d’assenyat que cerqui Déu.
3

         Tots plegats s’han desviat, s’han pervertit;
no n’hi ha cap que faci el bé, ni un de sol.

    4      Qui no s’adona del que fan aquests malèfics?
Tot menjant el seu pa,
devoren el meu poble i no invoquen el Senyor.
5

         Quin esglai els cau al damunt
quan veuen Déu fent costat als qui són justos!

    6      Us rèieu de les esperances del pobre,
però el Senyor mateix l’empara.
7

         Que vingui de Sió la salvació d’Israel!
Quan el Senyor renovarà la vida del seu poble,
Jacob s’omplirà de goig, Israel s’alegrarà.