Salms - 8

Senyor, sobirà nostre

    1 Per al mestre de cor: a la tonada de «Haguitit». Salm del recull de David. 2

         Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!
En el cel tens posada la teva majestat.
3

         Amb la paraula dels infants i dels nadons
has assentat els fonaments d’un baluard
contra els teus adversaris,
per fer callar el rebel i l’enemic.
4

         Quan miro el cel que han creat les teves mans,
la lluna i els estels que hi has posat,

    5      jo em dic: «Què és l’home, perquè te’n recordis?
Què és un mortal, perquè el tinguis present?»
6

         Gairebé l’has igualat als àngels,
l’has coronat de glòria i dignitat,

    7      has fet que dominés la teva creació,
tot ho has posat sota els seus peus:
8

         ramades de vedells i d’ovelles,
fins i tot els animals de la selva,

    9      l’ocell que va pel cel i els peixos de la mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.
10

         Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!