Evangeli segons Marc - 1

    1 Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu.
    2 En el profeta Isaïes hi ha escrit:
Jo envio davant teu el meu missatger
perquè et prepari el camí.

    3 És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.

    4 Es presentà, doncs, Joan, que batejava en el desert i que predicava un baptisme de conversió per al perdó dels pecats. 5 Anaven a trobar-lo gent d’arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.
    6 Joan duia una roba de pèl de camell i portava una pell a la cintura; s’alimentava de llagostes i mel boscana. 7 I predicava així:
—Després de mi ve el qui és més fort que jo, i jo no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li les corretges de les sandàlies.
8 Jo us he batejat amb aigua, però ell us batejarà amb l’Esperit Sant.

Baptisme de Jesús


    9 Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de Galilea i fou batejat per Joan en el Jordà. 10 I tot seguit, mentre pujava de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava cap a ell. 11 I una veu digué des del cel:
—Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.

Jesús és temptat


    12 Immediatament l’Esperit empenyé Jesús cap al desert. 13 Hi va passar quaranta dies, temptat per Satanàs; s’estava entre les feres, i els àngels l’assistien.

Ministeri de Jesús a Galilea ()

Inici de la predicació a Galilea


    14 Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. 15 Deia:
—S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.

Crida dels primers deixebles


    16 Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. 17 Jesús els digué:
—Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.

    18 Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.
    19 Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, 20 i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers i se n’anaren amb Jesús.

Guarició d’un home posseït d’un esperit maligne


    21 Després van arribar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. 22 La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei.
    23 En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un esperit maligne, que es posà a cridar:
    24 —Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
    25 Però Jesús el va increpar dient:
—Calla i surt d’aquest home!

    26 Llavors l’esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. 27 Tots quedaren tan sorpresos que es preguntaven entre ells:
—Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dóna ordres als esperits malignes i l’obeeixen!

    28 I la seva anomenada s’estengué ràpidament per tota la regió de Galilea.

Guarició de la sogra de Simó i d’altres malalts


    29 Tan bon punt sortiren de la sinagoga, anaren a casa de Simó i Andreu, acompanyats de Jaume i Joan. 30 La sogra de Simó era al llit amb febre, i de seguida ho digueren a Jesús. 31 Llavors ell s’hi acostà i, agafant-la per la mà, la va fer aixecar. La febre va deixar-la, i ella es posà a servir-los.
    32 Al vespre, quan el sol s’havia post, li anaven portant tots els malalts i els endimoniats. 33 Tota la població s’havia aplegat davant la porta. 34 Ell va curar molts malalts que patien diverses malalties; també va treure molts dimonis i no els deixava parlar, perquè sabien qui era.

Jesús predica per tot Galilea


    35 De bon matí, quan encara era fosc, es va llevar, sortí, se n’anà en un lloc solitari i s’hi va quedar pregant.
    36 Simó i els seus companys es posaren a buscar-lo. 37 Quan el van trobar li digueren:
—Tothom et busca.

    38 Ell els diu:
—Anem a altres llocs, als pobles veïns, que també allí vull predicar-hi; és per això que he vingut.

    39 I anà per tot Galilea, predicant a les seves sinagogues i traient els dimonis.

Guarició d’un leprós


    40 Un leprós el vingué a trobar i, agenollat, li suplicava:
—Si vols, em pots purificar.

    41 Jesús, compadit, va estendre la mà, el tocà i li digué:
—Ho vull, queda pur.

    42 A l’instant la lepra el va deixar i quedà pur. 43 Tot seguit Jesús el va fer marxar, després d’advertir-lo severament. 44 Li digué:
—Vigila de no dir res a ningú. Vés només a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix per la teva purificació el que va ordenar Moisès: això els servirà de prova.

    45 Però ell, així que se n’anà, començà de pregonar la nova i escampar-la pertot arreu, de manera que Jesús ja no podia entrar obertament en cap població, sinó que es quedava a fora, en llocs despoblats. I la gent venia a trobar-lo de tot arreu.